Wyniki i wygrane Super Szansa

Ostatnie wyniki

Numer
losowania
DataGodz.Numer
233819-08-19, poniedziałek21:40
0
1
6
2
0
1
5
0
1
6
2
0
1
5
Zobacz wygrane
0
1
6
2
0
1
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑31 000.00
☐☐☐☐☑☑☑23100.00
☐☐☐☐☐☑☑20910.00
☐☐☐☐☐☐☑22012.00
233719-08-19, poniedziałek14:00
4
7
8
2
3
3
2
4
7
8
2
3
3
2
Zobacz wygrane
4
7
8
2
3
3
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑4210.00
☐☐☐☐☐☐☑5312.00
233618-08-19, niedziela21:40
9
1
2
4
9
6
0
9
1
2
4
9
6
0
Zobacz wygrane
9
1
2
4
9
6
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑41 000.00
☐☐☐☐☑☑☑20100.00
☐☐☐☐☐☑☑12810.00
☐☐☐☐☐☐☑13772.00
233518-08-19, niedziela14:00
3
3
9
7
0
0
2
3
3
9
7
0
0
2
Zobacz wygrane
3
3
9
7
0
0
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑2100.00
☐☐☐☐☐☑☑3410.00
☐☐☐☐☐☐☑3732.00
233417-08-19, sobota21:40
4
2
9
4
7
7
6
4
2
9
4
7
7
6
Zobacz wygrane
4
2
9
4
7
7
6

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑131 000.00
☐☐☐☐☑☑☑64100.00
☐☐☐☐☐☑☑73910.00
☐☐☐☐☐☐☑74042.00
233317-08-19, sobota14:00
6
8
8
4
8
5
6
6
8
8
4
8
5
6
Zobacz wygrane
6
8
8
4
8
5
6

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑8100.00
☐☐☐☐☐☑☑6210.00
☐☐☐☐☐☐☑5502.00
233216-08-19, piątek21:40
7
5
7
1
2
6
3
7
5
7
1
2
6
3
Zobacz wygrane
7
5
7
1
2
6
3

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑18100.00
☐☐☐☐☐☑☑23510.00
☐☐☐☐☐☐☑24162.00
233116-08-19, piątek14:00
7
3
5
8
6
1
0
7
3
5
8
6
1
0
Zobacz wygrane
7
3
5
8
6
1
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑4810.00
☐☐☐☐☐☐☑5172.00
233015-08-19, czwartek21:40
1
6
6
2
7
9
1
1
6
6
2
7
9
1
Zobacz wygrane
1
6
6
2
7
9
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑1100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑51 000.00
☐☐☐☐☑☑☑72100.00
☐☐☐☐☐☑☑65210.00
☐☐☐☐☐☐☑60732.00
232915-08-19, czwartek14:00
4
3
4
7
3
6
1
4
3
4
7
3
6
1
Zobacz wygrane
4
3
4
7
3
6
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑3910.00
☐☐☐☐☐☐☑4372.00
Lotto
losowanie nr 2338
19-08-19, poniedziałek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
0
1
6
2
0
1
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑31 000.00
☐☐☐☐☑☑☑23100.00
☐☐☐☐☐☑☑20910.00
☐☐☐☐☐☐☑22012.00
0
1
6
2
0
1
5
0
1
6
2
0
1
5

Lotto
losowanie nr 2337
19-08-19, poniedziałek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
4
7
8
2
3
3
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑4210.00
☐☐☐☐☐☐☑5312.00
4
7
8
2
3
3
2
4
7
8
2
3
3
2

Lotto
losowanie nr 2336
18-08-19, niedziela
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
9
1
2
4
9
6
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑41 000.00
☐☐☐☐☑☑☑20100.00
☐☐☐☐☐☑☑12810.00
☐☐☐☐☐☐☑13772.00
9
1
2
4
9
6
0
9
1
2
4
9
6
0

Lotto
losowanie nr 2335
18-08-19, niedziela
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
3
3
9
7
0
0
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑2100.00
☐☐☐☐☐☑☑3410.00
☐☐☐☐☐☐☑3732.00
3
3
9
7
0
0
2
3
3
9
7
0
0
2

Lotto
losowanie nr 2334
17-08-19, sobota
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
4
2
9
4
7
7
6

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑131 000.00
☐☐☐☐☑☑☑64100.00
☐☐☐☐☐☑☑73910.00
☐☐☐☐☐☐☑74042.00
4
2
9
4
7
7
6
4
2
9
4
7
7
6

Lotto
losowanie nr 2333
17-08-19, sobota
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
6
8
8
4
8
5
6

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑8100.00
☐☐☐☐☐☑☑6210.00
☐☐☐☐☐☐☑5502.00
6
8
8
4
8
5
6
6
8
8
4
8
5
6

Lotto
losowanie nr 2332
16-08-19, piątek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
7
5
7
1
2
6
3

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑18100.00
☐☐☐☐☐☑☑23510.00
☐☐☐☐☐☐☑24162.00
7
5
7
1
2
6
3
7
5
7
1
2
6
3

Lotto
losowanie nr 2331
16-08-19, piątek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
7
3
5
8
6
1
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑4810.00
☐☐☐☐☐☐☑5172.00
7
3
5
8
6
1
0
7
3
5
8
6
1
0

Lotto
losowanie nr 2330
15-08-19, czwartek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
1
6
6
2
7
9
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑1100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑51 000.00
☐☐☐☐☑☑☑72100.00
☐☐☐☐☐☑☑65210.00
☐☐☐☐☐☐☑60732.00
1
6
6
2
7
9
1
1
6
6
2
7
9
1

Lotto
losowanie nr 2329
15-08-19, czwartek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
4
3
4
7
3
6
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑3910.00
☐☐☐☐☐☐☑4372.00
4
3
4
7
3
6
1
4
3
4
7
3
6
1

Wyszukaj wyniki wg daty

Wyszukaj wyniki

Sprawdź wygrane po liczbach

Sprawdź wygrane

Wprowadź numer z Twojego kuponu oraz datę i godzinę losowania.

liczba losowań

Najwyższe wygrane

Lp.MiejscowośćAdres kolekturyDataWygrana
1.Tomaszów LubelskiTraugutta 110-06-162 000 000,00
2.Pruszcz GdańskiChopina 3810-07-162 000 000,00
3.PoznańWyłom 204-08-162 000 000,00
4.WrocławBajana 127-10-162 000 000,00
5.Strzelce OpolskieStrażacka 210-11-162 000 000,00
6.KaniwolaKaniwola 64a02-04-172 000 000,00
7.Dąbrowa ChełmińskaBydgoska 4631-12-172 000 000,00
8.MarkiZąbkowska 2827-09-182 000 000,00
9.LegionowoZegrzyńska 11516-10-182 000 000,00
10.SulejówekHotelowa 813-08-192 000 000,00
Lotto Plus
10-07-16
2 000 000,00
Lotto Plus
04-08-16
2 000 000,00
Lotto Plus
27-10-16
2 000 000,00
Lotto Plus
02-04-17
2 000 000,00
Lotto Plus
27-09-18
2 000 000,00
Lotto Plus
16-10-18
2 000 000,00
Lotto Plus
13-08-19
2 000 000,00
Zobacz pozostałe wygrane


Dołącz do nas na